GAZİANTEP TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL BAŞVURULARINDA MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE İSTENİLEN BELGELER

Bakanlık Temsilcisi istenmesine ilişkin başvuru dilekçesine eklenecek belgeler

a) Yönetim kurulu kararının noter onaylı bir örneği veya karar defterinin ilgili sayfasının şirket yetkililerince aslına uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi ve tasdik eden yetkilinin imza sirküleri.
b) Dilekçeyi imzalayanların imza sirküleri.
c) Genel Kurulun mahkemece izin verilmiş pay sahipleri tarafından toplantıya çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.
ç) Genel kurulun mahkemece atanmış kayyım tarafından çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.
d) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantıya çağrılması mahkeme kararına dayanıyor ise buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.
e) Gündem.
f) Bakanlık Temsilcisi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu müdürlüğümüze teslim edilmelidir.

Çıktı almak için tıklayınız.