DETERJANLAR HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Piyasaya arz edilen deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere hazırlanan Deterjan Yönetmeliği’nin 27 Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Deterjanların insan sağlığına ve çevreye zarar vermesinin engellenmesi amacıyla bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin daha önce “Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ ile Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ” hükümlerine göre yapılmaktaydı. Yeni Yönetmeliğe AB komisyonunun da uygun görüş vermiştir.

Deterjanlar Hakkında Yönetmelik; AB mevzuatı ile birebir uyumlu olan Yönetmelik ile bildirim hükümlerinin yayımı tarihi ile kaldırılarak, bürokrasinin azaltılması ile sanayici ve ihracatçıya kolaylaştırıcı hükümler getirilmiştir. Bundan sonraki süreçte Bakanlığa bildirim yerine piyasa gözetimi ve denetimine ağırlık verilecektir.

Yeni yönetmelik ile tüketicinin korunması açısından da düzenlemeler getirilmiştir. Bunların başında çocukların korunmasına yönelik olarak kapsül deterjanların bir ambalajla satılma zorunluluğu getirilmektedir. Ayrıca bu ambalajların opak ve mat görünümlü olması sağlanarak çocukların ilgisini çekmeyecek şekilde piyasaya arzı sağlanacak ve böylelikle olası kaza ve zehirlenmelerin önüne geçilmiş olacaktır. Bulaşık deterjanlarında fosfat kullanımı kısıtlanmaktadır. Aerosol kap içinde bulunan temizlik ürünlerinde uçucu organik bileşiklerin kullanımına limit getirilmiştir. Benzen kullanımı ile ilgili de kısıtlama  mevcuttur. Deterjan ambalajlarında tüketicinin doğru bilgilendirilmesi sağlanacaktır.