GAZİANTEP YÖRESEL ÜRÜNLERİ HAKKINDA

     6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 20.01.2015 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Kanunun “Yer ve raf tahsisi” başlıklı 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış alanlarının en az yüzde birine tekabül edecek şekilde raf alanı, mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile meslek kuruluşlarının uygun görüşü alınarak ticaret il müdürlüklerince belirlenen hızlı tüketim malı niteliği taşıyan yöresel ürünlerin satışına ayrılır. Yöresel ürünlerle doldurulamayan raf alanları, diğer ürünlerin satışı amacıyla kullanılabilir.” hükmüne yer verilmiştir.
    Anılan Kanunun uygulamasına yönelik hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik 06.08.2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Yönetmeliğin “Yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçileri” başlıklı 12’nci maddesinin birinci fıkrasında yöresel ürünler, “11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen perakende işletmelerin bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla, coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile o yerin il müdürlüğünce belirlenen hızlı tüketim malı niteliğindeki ürünler” şeklinde; “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde ise hızlı tüketim malı, “Gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünleri” olarak tanımlanmıştır.    
     Müdürlüğümüz tarafından Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep Esnaf ve Sanatkârlar Birliği, Şehitkâmil Ziraat Odaları, Gaziantep Tüketici Derneği ile yapılan görüşmeler neticesinde, yöresel ürünlerle ilgili görüşleri alınmış söz konusu meslek kuruluşlarından gelen öneriler doğrultusunda Gaziantep’in Yöresel Ürünleri ile bu ürünlerin üretici ve tedarikçilerinin belirtildiği listeler aşağıdaki tabloda yayımlanmıştır. Yayımlanan listeye 7 (yedi)  gün içinde İl Müdürlüğümüz nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz başvurusunda İl Müdürlüğümüze, listede yer alan Yöresel ürünlerin üreticisi ve tedarikçisi olduğunu gösterir belge ibraz edilmelidir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden 5 (beş)  gün içinde karara bağlanır ve kesinleşen liste İl Müdürlüğümüzce internet sitesinde ilan edilerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ile ilgili meslek kuruluşlarına gönderilecektir.
     Kamuoyuna ve ilgililere saygı ile duyurulur. 20/12/2016
 

SIRA NO YÖRESEL ÜRÜNLER SEKTÖR ÜRETİCİ  veya TEDARİKÇİ FİRMALAR MESLEK ODALARI
1 Antep Baklavası (Coğrafi İşaretli) Gıda Üretici veya Tedarikçi İçin Tıklayınız. Gaziantep Sanayi Odası (GSO)
2 Antep Fıstığı (Coğrafi İşaretli) Gıda Üretici veya Tedarikçi İçin Tıklayınız.
Üretici veya Tedarikçi İçin Tıklayınız.

Üretici veya Tedarikçi İçin Tıklayınız.
Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Gaziantep Ticaret Borsası (GTB)
3 Antep Zeytinyağı Gıda Üretici veya Tedarikçi İçin Tıklayınız. GTB
4 Antep Biber Salçası Gıda Üretici veya Tedarikçi İçin Tıklayınız. GTB
5 Antep Kuruluğu (Biber, Patlıcan, Haylan Kabağı ) Gıda Üretici veya Tedarikçi İçin Tıklayınız. GTB
6 Antep Bulguru Gıda Üretici veya Tedarikçi İçin Tıklayınız. GTB
7 Antep Firiği Gıda Üretici veya Tedarikçi İçin Tıklayınız. GTB
8 İslahiye Biberi Gıda Üretici veya Tedarikçi İçin Tıklayınız. GTB
9 Antep Muskası Gıda Üretici veya Tedarikçi İçin Tıklayınız. GTB
10 Antep Pekmezi, Antep Karası Üzüm Gıda Üretici veya Tedarikçi İçin Tıklayınız.
Üretici veya Tedarikçi İçin Tıklayınız.
GSO, GTB
11 Nizip Sabunu Temizlik, Kişisel Bakım Üretici veya Tedarikçi İçin Tıklayınız. GSO
12 Meyan Şerbeti İçecek Üretici veya Tedarikçi İçin Tıklayınız. GTB
13 Antep Cevizli Sucuk Gıda Üretici veya Tedarikçi İçin Tıklayınız.
Üretici veya Tedarikçi İçin Tıklayınız.
GTB, GSO
14 Kuru Nane Gıda Üretici veya Tedarikçi İçin Tıklayınız. GTB
15 Antep Sucuğu Gıda Üretici veya Tedarikçi İçin Tıklayınız. GTB
17 Katmer,
Antep Yuvalaması
Gıda Üretici veya Tedarikçi İçin Tıklayınız. GSO
18 Antep Peyniri Gıda Üretici veya Tedarikçi İçin Tıklayınız. GSO
   
19 Antep Fıstığı, Antep Pekmezi, Antep Kurutmalık Patlıcanı, Antep Peyniri Gıda Üretici İçin Tıklayınız. Şehitkamil Ziraat Odası Başkanlığı
20 Antep Fıstığı, Antep Zeytinyağı, Antep Biber Salçası, Antep Kuruluğu, Antep Bulguru, Antep Firiği, Antep Muskası, Antep Pekmezi, Antep Karası Üzüm, Antep CevizliSucuk, Kuru Nane, Antep Sucuğu, Katmet, Antep Turşusu Gıda, Temizlik, Kişisel Bakım Üretici veya Tedarikçi İçin Tıklayınız. Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB)
21 Kurutmalık (Biber,Kabak,Patlıcan), Nizip Nanesi, Nizip Sumağı, Antep Fıstığı, Nizip Zeytinyağı, Nizip Sabunu, Nizip Yeşil Sabunu, Firik, Kapari Gıda, Temizlik, Kişisel Bakım Üretici veya Tedarikçi İçin Tıklayınız. Nizip Ticaret Borsası