GAZİANTEP TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

GAZİANTEP’TE AYAKKABI, TERLİK VE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Ayakkabı, Terlik ve Tekstil Sektöründe Piyasa Gözetimi ve Denetimi konulu bilgilendirme toplantısı Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü ve Gaziantep Ticaret Odası Ayakkabı ve Tekstil Meslek Komiteleri iş birliğinde gerçekleştirildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün yıllık denetim programları kapsamında düzenlenen toplantıda Ticaret İl Müdürü V. Bilal YAZICI yaptığı konuşmada; tüketici, üretici ve diğer paydaşlarla iş birliği içerisinde bir denetim mekanizması oluşturmak, tüketici odaklı hizmet sunumunun yanında üreticilerinde bilinçlenmesinde rol oynamaktır. Faaliyetlerimiz, tüketicinin ekonomik menfaatlerinin korunmasının yanı sıra sağlık ve güvenliğinin korunmasını da içermektedir. Müdürlüğümüz tarafından yerine getirilen Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda; üretilen Ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken, ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini kontrol etmek, güvenli olup olmadığını denetlemek, güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesini temin etmektir, dedi. Bilgilendirme toplantıları Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı Gulsüm AY ve Ali Eroğulları tarafından 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili mevzuatlar kapsamında ayakkabıların yapımında kullanılan malzemelerin etiketlenmesi, ayakkabılarda güvenli üretimin sağlanması, Tekstil Elyaf İsimleri ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf Kompozisyonlarıyla İlgili Etiketleme ve İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik hususlarında ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tanıtma ve kullanma kılavuzu ile ilgili bilgilere yer verilmesinin ardından soru cevap ile sona erdi.