GAZİANTEP'TE GÜMRÜK VE TİCARET DENETMENLERİ VE DENETMEN YARDIMCILARI BÖLGESEL EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün 2018 yılı eğitim programları doğrultusunda Genel Müdürlük çalışanları tarafından Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ve Denetmen Yardımcılarına yönelik eğitim Gaziantep Sanayi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Eğitime Ticaret İl Müdür V. Bilal YAZICI, Gaziantep Sanayi Odası Sanayi Müdürü Veysel ÇELEBİ, Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü çalışanları, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğünde çalışan Gümrük ve Ticaret Denetmen ve Denetmen Yardımcıları katıldı. Eğitim protokol üyelerinin konuşmaları ile başladı. Ticaret İl Müdür V. Bilal YAZICI konuşmasında ilk olarak ev sahipliği için Gaziantep Sanayi Odasına teşekkürlerini iletti. Bakanlığımız tarafından her yıl gerçekleştirilen eğitimlerin bu yıl bölgesel olarak gerçekleştirilip teknik gezilerle desteklenmesinin gerçekleştirilecek denetimler açısından daha etkin olacağına, 2018 yılı denetim planının üretici odaklı olması nihai sonuç elde etmeye yönelik olduğundan bahsetti. Gaziantep Sanayi Odası Sanayi Müdürü Veysel ÇELEBİ konuşmasında Bakanlık ve sanayinin iş birliği içerisinde çalışmasının, yenilenen mevzuatlar hakkında üreticilerin bilgilendirilmesinin güvensiz ürünlerin oranını en aza indireceğine değindi.
Eğitimde Bakanlığımız tarafından yeniden düzenlenen güvensizliği tespit edilen ürünlerin idari takipleri ile ilgili izlenmesi gereken adımların neler olduğu, 23.12.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ile Bakanlığımızın sorumlu bulunduğu ürünler hakkında hangi kısıtlamaların olduğu, 27.01.2018 tarihinde yayımlanan Deterjanlar Hakkında Yönetmelik kapsamında deterjan üretiminde ve ambalajlanmasında nelere dikkat edilmesi gerektiği ve son olarak Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek denetimlerde nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında bilgilendirmeler yapıldı.