PERAKENDE TİCARETTE YENİ DÜZENLEMELER RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelik 06 Ağustos 2016’da Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; 2015 yılında yürürlüğe giren 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde çıkan yönetmelikle perakende ticarette uyulacak ilke ve kurallar ile perakende işletmelerin denetimine ve denetim sonucunda uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Prim ve Bedel Talebi
Büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmeler, üretici veya tedarikçiyle yaptıkları sözleşmede prim ve bedelin türü ve oranı ile verecekleri hizmetin süre ve/veya sayısını belirtmek ve bu süre ve/veya sayıda hizmet vermek koşuluyla, ürün talebini doğrudan etkileyen tanıtım ve konumlandırma gibi hizmetleri nedeniyle üretici veya tedarikçiden aktivite primi ile reklam, dergi, anons, raf tahsisi, gondol ve kasa önü bedeli gibi prim ve bedel talep edebilecek.

Mağaza Markalı Ürünler
Mağaza markalı ürünlerin üzerinde ve/veya ambalajında üreticinin ad, unvan veya markasına, mağaza markasıyla aynı yazı karakterinde, bu yazının en az yüzde yirmi beşi punto büyüklüğünde ve parantez içinde, uygun ve kolay okunabilir bir şekilde yer verilecek. Üreticinin ad, unvan ya da markasına ilişkin rakam, harf, kelime, işaret ve semboller eksiksiz, okunabilir, gerçeğe uygun ve karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılacak.

Kampanyalı Satışlara Yeni Düzenleme
İndirimli veya promosyonlu satış kampanyalarının süresi; işyeri açılışı, devri, kapanışı, adres veya faaliyet konusu değişikliğinde üç ayı, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasfiye durumunda ise altı ayı geçemeyecek. İşyerinin devri ve kapanışı ile adres ve faaliyet konusu değişikliği durumlarında, kampanyanın başlangıç tarihi Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilmek zorunda.
Perakende işletmeler başlangıç ve bitiş tarihi belli olmayan indirimler yapamayacak. İndirimli veya promosyonlu satış kampanyasının fiyat etiketi gibi araçlar dışında, afiş, pankart ve benzeri araçlarla ilan edilmesi halinde bu araçlarda, kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yer verilecek. İnternet sitesinde yapılan ilanlarda da kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihini belirtilmek zorundadır.

Alışveriş Festivali Düzenlenebilecek
Mahallî idareler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile bunların ortağı olduğu şirketler ve diğer tüzel kişiler birlikte veya bağımsız olarak, perakende işletmelerin katılımıyla, yılın belli dönemlerinde, ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde alışveriş festivali düzenlenebilecek. Alışveriş festivalinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile festival programı, festivalin ilçe veya il düzeyinde düzenlenmesi durumunda Ticaret İl Müdürlüğüne bildirmesi gerekmektedir.

Yöresel Ürünleri Rafta Bulundurma Zorunluluğu Geliyor
Ticaret İl Müdürlüğü, yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçilerini Ticaret Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Ziraat Odaları ve ilin en fazla üyeye sahip tüketici örgütünün önerilerini alarak il düzeyinde belirlediği hızlı tüketim malları ve coğrafi işaretli olarak tescil edilen malları; işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı olan büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmeler, satış alanlarının en az yüzde biri oranındaki raf alanını yöresel ürünlerin satışı amacıyla ayırmak zorunda.

Çalışma Saatleri Valilik Tarafından Belirlenecek
Çalışma gün ve saatlerine ilişkin müşterek teklif yazısı meslek kuruluşlarınca imzalanarak valiliğe gönderilecek. Bu yazıda teklife konu perakende işletme faaliyet kolu veya kolları ile teklifin gerekçesi belirtilir.
Çalışma gün ve saatlerinin belirlenmesinde Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Ticaret Odası yetkili.
Esnaf ve sanatkâr işletmelerinin çalışma gün ve saatleri belirlenirken Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğince ilgili esnaf ve sanatkârlar odasının da görüşü alınır, valiliğe başvurulur, karar valilikçe ilan edilir ve meslek kuruluşları ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığa gönderilir.

Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanması için 1 Yıl Süre
Büyük mağaza veya zincir mağazalar satışa sundukları mağaza markalı ürünleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, sürekli indirimli satış yapan perakende işletmeler, 29/1/2017 tarihine kadar, yöresel ürünler için öngörülen raf tahsisi, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak.