TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ 2017 YILI PARASAL SINIRLARI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Tüketici Hakem Heyetleri başvurularına esas parasal sınırlar ile Kanuna göre uygulanacak idari para cezalarını belirledi. Söz konusu parasal sınır ve cezalar yeniden değerleme oranında artırıldı. Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açılamaya göre; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ıncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliği, 3 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’inci maddesinde belirtilen parasal sınırlar, Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %3,83 oranında artırılarak yeniden belirlendi.

Tüketici Hakem Heyetleri başvuru sınırları değişti
İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru sınırı 2.320 TL’den 2.400 TL’ye, İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru sınırı ise 3.480 TL’den 3.610 TL’ye yükseltilmiştir.
Bu doğrultuda; 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
  -2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
  -Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
  -Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
  -Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri
görevli kılınmışlardır.
Tebliğ metni için TIKLAYINIZ.

İdari para cezaları da değişti
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77’inci Maddesine Göre 2017 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliği de Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77’nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %3,83 oranında artırıldı. Buna göre, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezaları miktarları, en az 240 TL olmak üzere yeniden belirlendi. Her iki Tebliğ, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.