"TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ" ÜYE SEÇİMİ

 İl Tüketici Hakem Heyetimizde ‘’Tüketici Örgütleri’’ temsilen görev yapmakta olan üyemiz İsmail Bülent YILMAZ’ ın 3 yıllık görev süresi sona ermiştir. 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesi gereğince İlimizde bulunan tüketici örgütlerin yasal süre(1 ay) içerisinde aralarında seçim yaparak, seçim sonuçlarını kanıtlayan belgelerle birlikte İl Müdürlüğümüze bildirmesi gerekmektedir. Hakem Heyetimizde görev almak üzere seçilecek üyenin ilgili yönetmeliğini ‘’Üyelerde Aranacak Şartlar‘’ başlıklı 9 uncu Maddesinde belirtilen şartları taşıması zorunludur. Yasal süre içerisinde bildirim yapılmaması durumunda Müdürlüğümüz ilgili yönetmeliğinin 10 uncu Maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince, tüketici örgütünü belirler.
Konu Hakkında detaylı bilgi almak için İl Müdürlüğümüzün Tüketici Hakem Heyeti Şubesi’ ne başvurabilirsiniz…
Bilgilerinize…