TÜKETİCİNİN KORUNMASININ GÜÇLENDİRİLMESİ TEKNİK DESTEK PROJESİ

Avrupa Komisyonu kapsamındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı' nın (IPA II) 2014-2020 dönemi için hazırlanan "Strengthening Consumer Protection" (Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi) isimli proje, ülkemizde tüketicinin korunması politikasını; uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının etkinleştirilmesi, tüketici bilincinin geliştirilmesi ve paydaşlarla etkin bir yönetişimin tesis edilmesi gibi yol ve yöntemlerle geliştirmek amacını taşımaktadır. Diğer bir deyişle, söz konusu proje ile tüketiciler, kamu otoriteleri, tacirler, yasal uygulayıcılar ve tüketici sivil toplum kuruluşlarından oluşan piyasanın temel aktörleri arasında etkileşimi ve iletişimi artırmak suretiyle güçlü ve fonksiyonel bir tüketici koruma sistemi projesi 8. toplantı 14 Kasım 2018 tarihinde Gaziantep Divan Hotel' de gerçekleştirildi. Programa; Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanımız Sayın Oğuz ŞAHİN, Genel Müdür Yardımcımız Sayın Mikail KILINÇ, Bakanlığımız Uzmanları Sayın Melikegül ÖZENGÜNEŞ, Armağan YÜCEDAĞ, Gaziantep Tüketici Mahkemesi Hakimlerimiz, İl Müdürümüz Sayın Kürşat TURPÇU, Şube Müdürümüz Ahmet AÇIKGÖZ ve İl ve İlçe Tüketici hakem heyeti raportörlerimiz katıldı.