Hakkımızda

•Müdürlüğümüz 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 15.11.2012 tarihinde kurulmuştur.
•Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı;
  - Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
  - İç Ticaret Genel Müdürlüğü
  - Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
  - Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
  - Personel Dairesi Başkanlığı
  - Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmektedir.
 
•Müdürlüğümüz Valilik Binası 4.Katta hizmet vermektedir.

2015-2016 Yılı Kurum Bilgilendirme Sunumu