Kürşat TURPÇU


                                                              


Kürşat TURPÇU, 01/09/1973’de Adana'nın Karaisalı ilçesinde doğdu.
İlk ve Orta Öğrenimini Adana İli Aladağ ilçesinde,  Lise Öğrenimini Adana’da tamamladı.
1998 Yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.
Memuriyet hayatına; 1998 Yılında Hazine ve Maliye Bakanlığında başladı.
2005-2006 Yıllarında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Maliye Kursunu tamamladı.
2006-2007 Yılları arasında Adana İl Özel İdaresinde Bütçe Müdür V. olarak görev yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığında Gelir Uzmanı olarak görev yapmakta iken 2009 yılında Adana İl Özel İdaresine Mali İşler Daire Başkanı olarak atandı.
2009-2014 Yılları arasında Adana İl Özel İdaresinde Mali İşler Daire Başkanı olarak görev yaptı.
6360 Sayılı Kanununla; Büyükşehirlerde İl Özel İdarelerinin tüzel kişiliği sona erince 2014 Yılında, Adana Ticaret İl Müdürlüğüne Araştırmacı kadrosunda atandı.
2014-2016 Yılları arasında ise İkinci Üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Bölümünü tamamladı.
Kayıt Dışı Ekonomi ve Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele, Merkez Bankasının Bağımsızlığı ve Enflasyon İlişkisi, Türkiye’de Bürokrasi ve Siyasal İktidar Mücadelesi gibi çalışmalarının yanı sıra Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklar Konusunda Marka ve Patent Vekilliği eğitimleri alarak Marka ve Patent Vekilliği Belgelerine, Adalet Bakanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı bünyesinde eğitimler alarak Uzlaştırmacı Belgesine,  İcra ve İflas Hukuku Alanında Konkordato Komiserliği eğitimi alarak Konkordato Komiserliği Sertifikalarına sahiptir.
Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğünde Araştırmacı kadrosunda görev yapmakta iken 13/11/2018 Tarihinde Gaziantep Ticaret İl Müdürü olarak görevlendirildi.
Evli ve iki çocuk babasıdır.


İRTİBAT
 
Tel : (342) 220 97 00         Müdür İç Hat : 4376         Büro İç Hat : 12        E-Posta : gaziantep.tim@gtb.gov.tr